برای ثبت شکایت با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۲۶۳۴۴۷۶۳۳۴
ثبت شکایت از طریق ایمیل نیز امکان پذیر است.
آدرس ایمیل:
a.dehghani.mh@gmail.com

ثبت شکایت حضوری مابین ساعات ۹ الی ۱۸ روزهای کاری به غیر از پنج شنبه ها نیز امکان پذیر می باشد.

برای ثبت شکایت اینجا کلیک کنید.